Udeležba v EU projektih

Home / Udeležba v EU projektih

Lokalno kroženje hranil – ekološki vrtovi

Status: potrjen

Trajanje projekta: april 2019 – avgust 2020

Nosilec projekta: Kmetija Homar, Primož Homar s.p.

Partnerji projekta: Združenje ekoloških kmetov – Zdravo življenje, Vrtec Antona Medveda Kamnik

Skupna vrednost projekta brez DDV: 109.458,14 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 59.403,39 EUR

Opis projekta:

Na ekološki kmetiji Homar se že vrsto let ukvarjajo z rejo konj. Organski odpadki pri konjereji so bili povod za pristop h kompostiranju in pridobivanju komposta iz konjskega gnoja s
pomočjo kalifornijskih deževnikov. Mehansko zračenje kompostnega kupa omogoča povečanje produktivnosti. Za vnos zraka v kompostni kup si je potrebno pomagati s traktorjem, nakladalnikom in trosilnikom hlevskega gnoja. Omenjena mehanizacija se uporablja tudi za transport hlevskega gnoja iz mesta izvora na deponijo in iz deponije v sušilnico, peletirnico oz. na polnilnico.
S projektom Lokalno kroženje hranil želijo na kmetiji Homar uvesti nov lokalni proizvod, ki bo vseboval organske odpadke iz območja Srca Slovenije. V njihovi kompostarni pripravljajo kakovosten kompost, ki je sestavljen iz 80 odstotkov konjskega in 20 odstotkov govejega gnoja, zato nameravajo vzpostaviti lokalno mrežo dobaviteljev organskih odpadkov iz konjerejskih obratov in govedorejskih kmetij.
V okviru projekta bosta za namene izobraževanja, spoznavanja okoljskih vidikov v sodelovanju s projektnima partnerjema pripravljena tudi dva okoljska produkta, kjer bodo predstavili
primer dobre prakse trajnostnega, krožnega lokalnega produkta. Prva delavnica bo pripravljena v sodelovanju z Vrtcem Kamnik in se bo v vrtcu trajnostno izvajala. Namenjena bo
otrokom, njihovim pedagogom in staršem. Kot produkt pa bo na voljo drugim javnim in zasebnim izobraževalnim institucijam (šole, vrtci) iz območja Srca Slovenije in širše tudi po
zaključku operacije. Drug produkt bo izvajalo Združenje ekoloških kmetov in bo namenjen podeželskim ženam, brezposelnim osebam in starejšim.

Cilji:

 • povečanje inovativnosti in kreativnosti
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • nakup  kmetijske mehanizacije (traktor, traktorski sprednji nakladalnik in trosilnik gnoja)
 • razvoj dveh okoljskih produktov
 • promocija in diseminacija
 • bošure
 • razvoj eko vrtičkov
 • nakup otroškega vrtnega orodja, dopolnitev kompostnikov, nadgradnjo visokih gred, ureditev sistema zbiranje deževnice in zasaditev sadnih dreves.
 • izobraževanje ga. Miše Pušenjak
 • izvedba delavnic za otroke

Rezultati:

 • nakupljena kmetijska mehanizacija
 • dva okoljska produkta
 • ureditev okolice vrtca
 • ozaveščenost lokalnega prebivalstva (izobraževanje in delavnice)